domingo, 12 de octubre de 2008

Les nombres ordinaux(le nobr ordinó)= Los números ordinales

uno--------numero ordinal (pronunciación)
un---------premier(premié)
deux------deuxième( dusiém)
trois------troisième(truasiém)
quatre------quatrième(kartiém)
cinq---------cinquième(sankiém)
six----------sixième( sisiém)
sept--------septième(setiém)
huit---------huitième(huitiém)
neuf---------neuvième(nuviém)
dix-----------dixième(diciém)
onze---------onzième(onciém)
douze--------douzième(dociém)
treize--------treizième(tresiém)
vingt--------vingtième(vantiém)
vingt et un ---vingt et unième( vin e iuniém)

El artículo es lo que marca el género en los números ordinales .
Pero en el caso de mencionar la primera o el primero se abreviará con -er en el 1ero y con -ère para la primera.
Ejemplo:
1er le premier( le premié)= el primero
1ère la première( la premiérg)= la primera
2a le deuxième(le dusiém)= el segundo
2a la deuxième(la dusiém)=la segunda